Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 A program leírása

Kép                                                Kép

 

 

A Civitalis Egyesület „Közösségi Alapítvány Ferencvárosban?!” című projektje 2009-ben elnyerte a Norvég Civil TámogatásiAlap támogatását. A projekt 2010. január elején indult és 2010. december végén zárul.

 

A program célja kettős: egyfelől szeretnénk megismertetni a közösségi alapítványi modellt a Ferencvárosban működő, dolgozó önkormányzati, vállalkozói és civil szereplőkkel, valamint el kívánunk indítani a közösség legaktívabb tagjaival egy közös tervezési folyamatot, mely fel kívánja tárni, miképp lehetne egy közösségi alapítványt létrehozni a kerületben. A közösségi alapítvány népszerűsítésével és konkrét megvalósításával erősíteni kívánjuk az állampolgári aktivitást a közügyekben, a helyi szereplők elköteleződését saját közösségük fejlesztésében valamint konkrét keretet kívánunk adni a társadalmi szolidaritás kifejezésének

A projekt célcsoportjai a Ferencvárosban meghatározó civil, önkormányzati és gazdasági szereplők, illetve a kerületért tenni akaró egyének és csoportok, továbbá a kerületen túl azok a magyarországi közösségek, akik érdeklődést mutatnak a közösségi alapítványok iránt.

A program megvalósítása során közösségi interjúkat készítünk, ezeket feldolgozzuk és a kapott eredményeket különböző fórumokon ismertetjük, továbbá közösségi képzéseket, fórumokat, munkakonferenciákat, szakmai tapasztalatcserét szervezünk illetve tájékoztató és összegző kiadványokat állítunk össze.

Pályázatunk több olyan problémára és negatív jelenségre keres konkrét megoldást, melyek országos és helyi szinten is érzékelhetők és egymással valószínűleg összefüggésben állnak, ilyenek például az állampolgári és közéleti aktivitás csökkenése, a közbizalom alacsony szintje, vagy esetenként teljes hiánya, az adományosztás egyoldalú fejlődése, az államtól és az üzleti szektortól közvetlenül nem függő források jelentős csökkenése, továbbá a szektorok közötti együttműködés kiüresedése.

Ezek a jelenségek is csökkentik a szűkebb közösségükért tenni akaró aktorok (pl. kisközösségek, civil szervezetek, helyi vállalkozók) esélyeit és képességeit, hogy a helyi közpolitika alakításában érdemi szerepet töltsenek be és megjelenítsék azokat az értékeket (pl. társadalmi szolidaritás, a közélet átpolitizáltságának csökkentése), amelyek feltétlenül szükségesek egy igazságosabb és élhetőbb világ kialakításához.